Үйлчилгээний нөхцөл

ТОЙМ
Энэхүү вэбсайтыг KOREA PHONE.NET сайтаар ажиллуулдаг бөгөөд сайтын туршид KOREAPHONE-д хамааралтай "бид", "бид", "манай" гэсэн нэр томъёо нь энэхүү вэбсайтыг санал болгодог бөгөөд үүнд энэ сайтаас авах боломжтой бүх мэдээлэл, багаж хэрэгсэл, үйлчилгээ хэрэглэгч, Энд дурдсан бүх нөхцөл, нөхцөл, бодлого, мэдэгдлийг хүлээн авахтай холбоотой юм.

Манай сайтад зочилж, эсвэл биднээс ямар нэгэн зүйл худалдаж авснаар та манай "Үйлчилгээ" -нд хамрагдах бөгөөд эдгээр нэмэлт нөхцөл, журам, түүний дотор дараахь нөхцөл ("Үйлчилгээний нөхцөл", "Нөхцөл") -ийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. энд иш татсан ба / эсвэл гипер холбоосоор авах боломжтой. Эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлүүд нь сайтын бүх хэрэглэгчдэд, үүнд хөтөч, борлуулагч, үйлчлүүлэгч, худалдаачин, агуулгын хувь нэмэр оруулагч хязгааргүй хэрэглэгчид хамаарна.

Манай вэбсайтад нэвтрэх эсвэл ашиглахаасаа өмнө эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийг анхааралтай уншина уу. Сайтын аль нэг хэсэгт нэвтрэх буюу ашигласнаар та эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. Хэрэв та энэхүү гэрээний бүх нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол вэбсайт руу нэвтрэх эсвэл ямар нэгэн үйлчилгээ ашиглах эрхгүй байж болно. Хэрэв эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийг санал гэж үзвэл хүлээн авах нь эдгээр Үйлчилгээний нөхцлөөр тодорхой хязгаарлагдана.

Одоогийн дэлгүүрт шинээр нэмэгдсэн аливаа онцлог шинж чанар, хэрэгслийг мөн Үйлчилгээний Нөхцөл дагаж мөрдөнө. Та энэ хуудсан дээрээс Үйлчилгээний нөхцлийн хамгийн сүүлийн хувилбарыг хүссэн үедээ хянах боломжтой. Вэбсайтдаа шинэчлэлт болон / эсвэл өөрчлөлт оруулах замаар эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийн аль нэг хэсгийг шинэчлэх, өөрчлөх эсвэл солих эрхтэй. Энэ хуудсыг үе үе шалгаж байх нь таны үүрэг юм. Аливаа өөрчлөлтийг оруулсны дараа вэбсайтаа үргэлжлүүлэн ашиглах эсвэл вэбсайт руу нэвтрэх нь эдгээр өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх болно.

Манай дэлгүүр Shopify Inc дээр байрладаг. Тэдгээр нь танд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ танд борлуулах боломжийг олгодог онлайн цахим худалдааны платформоор хангадаг.

БҮЛЭГ 1 - ОНЛАЙН ДЭЛГҮҮРИЙН НӨХЦӨЛ
Эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийг зөвшөөрснөөр та өөрийн оршин суугаа муж эсвэл мужийнхаа насанд хүрсэн насанд хүрсэн, эсвэл өөрийн муж, мужийн оршин суугч насанд хүрсэн гэдгээ илэрхийлж, бидэнд зөвшөөрлөө өгсөн гэдгээ илэрхийлж байна Таны бага насны асрамжид байгаа хүмүүст энэ сайтыг ашиглахыг зөвшөөр.
Та манай бүтээгдэхүүнийг ямар нэгэн хууль бус, зөвшөөрөлгүй зорилгоор ашиглаж болохгүй, мөн үйлчилгээгээ ашиглахдаа харьяаллынхаа хүрээнд хууль тогтоомж зөрчихгүй (үүнд зохиогчийн эрхийн тухай хуулиудыг оруулаад үүгээр хязгаарлагдахгүй).
Та өт, вирус эсвэл хор хөнөөлтэй ямар нэгэн код дамжуулах ёсгүй.
Нөхцөлүүдийн аль нэгийг зөрчсөн эсвэл зөрчсөн тохиолдолд таны үйлчилгээ шууд цуцлагдах болно.

БҮЛЭГ 2 - ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ
Бид ямар ч шалтгаанаар хэн нэгэнд хэзээ ч үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах эрхтэй.
Таны агуулга (зээлийн картын мэдээллийг оруулаагүй болно), шифрлэгдээгүй байдлаар шилжүүлж болох бөгөөд үүнд (а) янз бүрийн сүлжээгээр дамжуулалт хийх боломжтой; ба (б) сүлжээ, төхөөрөмжийг холбох техникийн шаардлагад нийцүүлэх, дасан зохицох өөрчлөлт. Сүлжээгээр дамжуулах үед зээлийн картын мэдээлэл үргэлж шифрлэгддэг.
Үйлчилгээний зарим хэсгийг хуулбарлах, хуулбарлах, хуулбарлах, зарах, ашиглахгүй байх, үйлчилгээ ашиглах, эсвэл үйлчилгээ үзүүлж буй вэбсайт дахь аливаа харилцагчтай шууд нэвтрэх, бичгээр зөвшөөрөл авахгүй байхыг зөвшөөрч байна. .
Энэхүү гэрээнд ашигласан гарчгийг зөвхөн тохь тухтай байлгах үүднээс оруулсан бөгөөд эдгээр Нөхцөлийг хязгаарлахгүй эсвэл өөрөөр нөлөөлөхгүй.

3-Р БҮЛЭГ - МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДҮГЭЭР, БҮРЭН БОЛОМЖТОЙ, ХУРААНГУЙ
Энэ сайт дээр байрлуулсан мэдээлэл үнэн зөв биш, бүрэн гүйцэд эсвэл одоогийн биш байвал бид хариуцлага хүлээхгүй. Энэ сайтын материалыг зөвхөн ерөнхий мэдээлэл авахаар өгсөн тул мэдээллийн анхан шатны, илүү нарийвчлалтай, илүү бүрэн гүйцэд, цаг үеэ олсон мэдээллийн эх сурвалжтай зөвлөлдөхгүйгээр шийдвэр гаргахдаа цорын ганц үндэслэл болгон ашиглах ёсгүй. Энэ сайтад байгаа материалд найдах нь таны эрсдэлд хамаарна.
Энэ сайт нь тодорхой түүхэн мэдээллийг агуулж болно. Түүхэн мэдээлэл нь одоогийн биш бөгөөд зөвхөн таны лавлагаанд зориулагдсан болно. Бид энэ сайтын агуулгыг хэдийд ч өөрчлөх эрхтэй боловч манай сайтад байгаа мэдээллийг шинэчлэх үүрэггүй болно. Манай сайтад гарсан өөрчлөлтийг хянах нь таны үүрэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.

БҮЛЭГ 4 - ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮНЭД ӨӨРЧЛӨЛТ
Манай бүтээгдэхүүний үнийг мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх боломжтой.
Бид хэдийд ч мэдэгдэлгүйгээр Үйлчилгээг (эсвэл түүний хэсэг, агуулгыг) өөрчлөх, зогсоох эрхтэй.
Үйлчилгээг өөрчилсөн, үнэ өөрчлөгдсөн, түдгэлзүүлсэн эсвэл зогсоосон тохиолдолд бид та болон гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй.

БҮЛЭГ 5 - БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭ (хэрэв боломжтой бол)
Зарим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зөвхөн вэбсайтаар дамжуулан онлайнаар авах боломжтой. Эдгээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хязгаарлагдмал хэмжээтэй байж болох бөгөөд зөвхөн манай Буцах бодлогын дагуу буцааж эсвэл солилцож болно.
Дэлгүүрт гарч буй бүтээгдэхүүнийхээ өнгө, зургийг аль болох нарийвчлалтай харуулахын тулд бид бүх хүчин чармайлтаа дайчлан ажилласан. Таны компьютерийн дэлгэц ямар нэгэн өнгөөр тодрохыг бид баталгаажуулахгүй.
Бид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ борлуулалтыг хэн нэгэн, газарзүйн бүс нутаг эсвэл харьяаллаар хязгаарлах эрхтэй боловч эрхээ эдлэх албагүй. Бид энэ эрхээ тохиолдол бүрт хэрэгжүүлж болно. Бид санал болгож буй аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хэмжээг хязгаарлах эрхтэй. Бүтээгдэхүүний бүх тодорхойлолт эсвэл бүтээгдэхүүний үнийг хэзээ ч мэдэгдэлгүйгээр, бидний үзэмжээр өөрчилж болно. Бид ямар ч бүтээгдэхүүнийг хэзээ ч зогсоох эрхтэй. Энэ сайт дээр хийгдсэн аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний саналыг хориглосон тохиолдолд хүчингүй болно.
Таны худалдаж авсан эсвэл олж авсан аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, мэдээлэл эсвэл бусад материалын чанар таны хүлээлтийг хангаж, үйлчилгээнд гарсан аливаа алдааг засахыг бид баталгаажуулахгүй.

БҮЛЭГ 6 - ТӨЛБӨРИЙН БУРАЛ, ДАНСЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Таны бидэнтэй хийсэн аливаа захиалгыг бид татгалзах эрхтэй. Бид өөрсдийн үзэмжээр нэг хүнд, нэг өрх тутамд эсвэл нэг захиалгаар худалдаж авсан хэмжээг хязгаарлаж, цуцалж болно. Эдгээр хязгаарлалтууд нь үйлчлүүлэгчдийн ижил данс эсвэл түүний доор байрлуулсан захиалга, ижил зээлийн карт, / эсвэл ижил төлбөр тооцоо ба / эсвэл хүргэлтийн хаягийг ашигладаг захиалгыг багтааж болно. Захиалгад өөрчлөлт оруулах эсвэл цуцлах тохиолдолд захиалга өгөх үед ирүүлсэн и-мэйл ба / эсвэл төлбөрийн хаяг / утасны дугаартай холбоо барьж танд мэдэгдэхийг оролдож болно. Бид дангаараа дилер, борлуулагч, дистрибьютер захиалсан мэт харагдах захиалгыг хязгаарлах, хориглох эрхтэй.

Та манай дэлгүүрээс хийсэн бүх худалдан авалтын одоогийн, бүрэн, үнэн зөв худалдан авалт, дансны мэдээллийг өгөхийг зөвшөөрч байна. Та өөрийн акаунт болон имэйлийн хаяг, зээлийн картын дугаар, хүчинтэй хугацаа зэрэг бусад мэдээллийг цаг алдалгүй шинэчлэхийг зөвшөөрч байгаа тул бид таны гүйлгээг хийж, шаардлагатай бол тантай холбоо барих боломжтой болно.

Илүү дэлгэрэнгүйг манай Буцаах Бодлоготой танилцана уу.

БҮЛЭГ 7 - СОНГОЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ
Бид танд хяналт тавих, хяналт тавих, оруулах боломжгүй гуравдагч этгээдийн хэрэгслийг ашиглах боломжийг танд олгож болно.
Бид ямар ч баталгаа, мэдэгдэл, нөхцөлгүйгээр, ямар ч баталгаагүйгээр ийм багаж хэрэгсэлд "байгаагаар нь" болон "боломжтой бол" нэвтрэх боломжийг олгодог гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна. Гуравдагч этгээдийн нэмэлт хэрэгслийг ашиглахтай холбоотой ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.
Сайтаар дамжуулан санал болгож буй нэмэлт хэрэгслийг ашиглах нь таны эрсдэл, үзэмжээр бүрэн хамаарна. Холбогдох хөндлөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид эдгээр хэрэгслээр хангаж байгаа нөхцлийг сайн мэддэг, батлах ёстой.
Ирээдүйд бид вэбсайтаар дамжуулан шинэ үйлчилгээ, эсвэл функцийг санал болгож болно (үүнд шинэ хэрэгсэл, нөөцийг гаргах). Ийм шинэ онцлог шинж чанарууд болон үйлчилгээнүүд нь эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлд хамаарна.

БҮЛЭГ 8 - ГУРАВДУГААР ТАЛЫН ХОЛБОО
Манай үйлчилгээгээр дамжуулан авах боломжтой зарим агуулга, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хөндлөнгийн этгээдийн материалыг багтааж болно.
Энэ сайтын гуравдагч этгээдийн холбоосууд таныг бидэнтэй холбоогүй гуравдагч этгээдийн вэбсайт руу чиглүүлж магадгүй юм. Бид агуулга, үнэн зөв байдлыг шалгах, үнэлэх үүрэг хүлээхгүй бөгөөд гуравдагч этгээдийн материал эсвэл вэбсайт, эсвэл гуравдагч этгээдийн бусад материал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хариуцлага, хариуцлага хүлээхгүй.
Гуравдагч этгээдийн вэбсайттай холбоотой бараа, үйлчилгээ, нөөц, агуулга болон бусад гүйлгээг худалдан авах, ашиглахтай холбоотой аливаа хохирол, хохирлыг бид хариуцахгүй. Гуравдагч этгээдийн бодлого, үйл ажиллагааг сайтар нягталж үзээд аливаа гүйлгээ хийхээс өмнө тэдгээрийг ойлгосон эсэхээ шалгана уу. Гуравдагч этгээдийн бүтээгдэхүүний талаархи гомдол, нэхэмжлэл, асуудал, асуултыг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх ёстой.

БҮЛЭГ 9 - ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТАЙЛБАР, САНАЛ БИЧИГ БА БУСАД БҮРТГЭЛ
Хэрэв та бидний хүсэлтийн дагуу тодорхой тодорхой илтгэлүүдийг илгээсэн бол (жишээлбэл уралдааны бүтээлүүд) эсвэл биднээс хүсэлтгүйгээр бүтээлч санаа, санал, санал, төлөвлөгөө эсвэл бусад материалыг онлайн, имэйлээр, шуудангаар эсвэл бусад хэлбэрээр илгээнэ үү. (хамтдаа 'сэтгэгдэл'), бид ямар ч үед бидэн рүү дамжуулж буй сэтгэгдлээ ямар ч хязгаарлалтгүйгээр засах, хуулбарлах, хэвлэн нийтлэх, түгээх, орчуулах, өөр хэлбэрээр ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бид ямар ч үүрэг хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд үүрэг хүлээхгүй (1) ямар нэгэн тайлбарыг өөртөө итгэлтэй байлгах; (2) аливаа тайлбарын нөхөн төлбөрийг төлөх; эсвэл (3) аливаа сэтгэгдэлд хариу өгөх.
Бид өөрсдийн үзэмжээр тогтоосон контентыг хууль зөрчсөн, доромжилсон, заналхийлсэн, бусдыг доромжилсон, гүтгэлгийн шинжтэй, садар самуун, садар самуунд уруу татсан эсвэл бусад хэлбэрээр эсэргүүцэх, эсвэл аль нэг талын оюуны өмч, эсхүл эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг зөрчсөн гэж үзэх, хянах, засах, устгах үүрэг хүлээхгүй. .
Таны сэтгэгдэл зохиогчийн эрх, худалдааны тэмдэг, хувийн нууц, хувийн шинж чанар болон бусад хувийн болон өмчийн эрхийг оролцуулаад аливаа этгээдийн аливаа эрхийг зөрчихгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Таны сэтгэгдэл нь бусдыг гүтгэсэн, бусад хэлбэрээр хууль бус, бусдыг доромжилсон, садар самуун материал агуулаагүй байх, эсвэл үйлчилгээ эсвэл холбогдох вэбсайтын үйл ажиллагаанд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлж болзошгүй компьютерийн вирус эсвэл бусад хортой програм агуулаагүй байхыг хүлээн зөвшөөрч байна. Та хуурамч имэйл хаяг ашиглаж болохгүй, өөрөөсөө өөр хүн болж жүжиглэх эсвэл сэтгэгдлийн эх сурвалжтай холбогдуулан биднийг болон гуравдагч этгээдийг төөрөлдүүлж болохгүй. Та оруулсан аливаа тайлбар, түүний үнэн зөвийг дангаараа хариуцна. Таны болон гуравдагч этгээдийн оруулсан сэтгэгдэлд бид хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд хариуцлага хүлээхгүй.

БҮЛЭГ 10 - ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Дэлгүүрээр дамжуулан хувийн мэдээллээ оруулахдаа манай Нууцлалын Бодлогын дагуу зохицуулдаг. Манай нууцлалын бодлогыг үзэхийн тулд.

БҮЛЭГ 11 - АЛДАА, ТӨВРӨГГҮЙ БА ОЙЛГОЛТ
Заримдаа манай сайт эсвэл Үйлчилгээнд бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, үнэ, урамшуулал, санал, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн төлбөр, дамжин өнгөрөх хугацаа, бэлэн байдалтай холбоотой бичиг үсгийн алдаа, алдаа, орхигдсон мэдээллийг агуулсан мэдээлэл байж болно. Аливаа алдаа, дутагдал, орхигдлыг арилгах, үйлчилгээ эсвэл бусад холбогдох вэбсайт дахь мэдээлэл буруу байх тохиолдолд захиалга цуцлах, захиалга цуцлах эрхтэй. .
Бид Үйлчилгээ болон бусад холбогдох вэбсайт дахь мэдээллийг шинэчлэх, өөрчлөх, тодруулах үүрэг хүлээхгүй, үүнд хууль тогтоомжийн шаардлагаас бусад тохиолдолд үнийн мэдээллийг хязгаарлалтгүйгээр оруулна. Үйлчилгээ эсвэл холбогдох вэбсайтад ашигласан, шинэчлэгдсэн, шинэчлэгдсэн огноог тухайн үйлчилгээ эсвэл бусад холбогдох вэбсайт дахь бүх мэдээлэл өөрчлөгдсөн эсвэл шинэчлэгдсэн болохыг харуулахын тулд авч болохгүй.

БҮЛЭГ 12 - ХОРИГЛОЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ
Үйлчилгээний нөхцөлд заасан бусад хориглолтоос гадна сайт эсвэл түүний агуулгыг дараахь байдлаар ашиглахыг хориглоно: (а) хууль бус зорилгоор; (б) хууль бус үйлдэл хийх, оролцохыг бусдаас шаардах; (в) олон улсын, холбооны, мужийн эсвэл мужийн аливаа журам, дүрэм, хууль, орон нутгийн захирамжийг зөрчих; (г) манай оюуны өмчийн болон бусдын оюуны өмчийн эрхийг зөрчих, зөрчих; (д) хүйс, бэлгийн чиг баримжаа, шашин шүтлэг, үндэс угсаа, арьсны өнгө, нас, үндэсний гарал, хөгжлийн бэрхшээл зэргээр дарамтлах, хүчирхийлэх, доромжлох, хорлох, нэр төрийг гутаах, гутаан доромжлох, айлган сүрдүүлэх, ялгаварлан гадуурхах; (е) хуурамч, ташаа мэдээлэл оруулах; (ж) Үйлчилгээ эсвэл бусад холбогдох вэбсайт, бусад вэбсайт, интернетийн үйл ажиллагаа эсвэл үйл ажиллагаанд нөлөөлөхүйц ямар нэгэн байдлаар ашиглах эсвэл ашиглаж болох вирус эсвэл бусад төрлийн хортой кодыг байршуулах, дамжуулах; (ж) бусдын хувийн мэдээллийг цуглуулах, хянах; (i) спам, фиш, эм, шалтаг, аалз, мөлхөх, хусах; (к) аливаа садар самуун, ёс суртахуунгүй зорилгоор; эсвэл (к) Үйлчилгээ эсвэл бусад холбогдох вэбсайт, бусад вэбсайтууд эсвэл Интернетийн аюулгүй байдлын шинж чанаруудад хөндлөнгөөс оролцох эсвэл хөндлөнгөөс оролцох. Хориглосон аливаа ашиглалтыг зөрчсөний улмаас бид таны үйлчилгээ эсвэл холбогдох вэбсайтыг ашиглахаа зогсоох эрхтэй.

13-Р ХЭСЭГ - БАТАЛГААГҮЙ ҮНЭЛГЭЭ; Хариуцлагын хязгаарлалт
Бид таны үйлчилгээг ашиглах нь тасралтгүй, цаг тухайд нь, аюулгүй байдал, алдаагүй байх баталгааг өгөхгүй, төлөөлөхгүй.
Үйлчилгээг ашигласнаар олж авсан үр дүн нь үнэн зөв эсвэл найдвартай байх болно гэдгийг бид баталгаажуулахгүй.
Бид үе үе бид танд мэдэгдэлгүйгээр тодорхойгүй хугацаагаар үйлчилгээг хасах эсвэл үйлчилгээг цуцлах боломжтой гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.
Энэхүү үйлчилгээг ашиглах эсвэл ашиглах боломжгүй байх нь зөвхөн таны эрсдэлд хамаарна гэдгийг та бүрэн зөвшөөрч байна. Үйлчилгээгээр дамжуулан танд хүргэх үйлчилгээ ба бүх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь (бидний тодорхой заагаагүйгээс бусад тохиолдолд) таны ашиглахад "бэлэн" ба "боломжтой" байдлаар хангагдсан байдаг. Худалдааны чанар, худалдаалагдах чанар, тодорхой зорилгод нийцсэн байдал, удаан эдэлгээ, нэр, зөрчилгүй байх зэрэг бүх далд баталгаа, нөхцөлийг багтаасан.
Ямар ч тохиолдолд Шинэ Гар утас, манай захирлууд, албан тушаалтнууд, ажилтнууд, хараат компаниуд, агентууд, гэрээт гүйцэтгэгчид, дадлагажигчид, ханган нийлүүлэгчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид эсвэл тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид аливаа гэмтэл, хохирол, нэхэмжлэл, шууд, дам, санамсаргүй, шийтгэх, тусгай хариуцлага хүлээх ёсгүй. , эсвэл аливаа төрлийн хохирол, үүнд хязгаарлалтгүйгээр алдсан ашиг, алдагдсан орлого, алдагдсан хадгаламж, мэдээллийн алдагдал, орлуулах зардал эсвэл түүнтэй адилтгах бусад хохирол, үүнд гэрээнд үндэслэсэн эсэх, гэмт хэрэг (хайхрамжгүй байдал орно), хатуу хариуцлага тооцох эсвэл бусад хэлбэрээр үүсэх үйлчилгээ эсвэл уг үйлчилгээг ашиглан худалдаж авсан аливаа бүтээгдэхүүнийг ашиглахаас, эсвэл тухайн үйлчилгээ эсвэл аливаа бүтээгдэхүүнийг ашиглахтай холбоотой бусад нэхэмжлэлийн талаар, үүнд аливаа агуулга дахь алдаа, орхигдлыг багтаасан, үүгээр хязгаарлагдахгүй. эсхүл тухайн үйлчилгээг ашигласны үр дүнд үүссэн аливаа хохирол, хохирол, тэдгээрийн боломжийн талаар зөвлөсөн ч гэсэн уг үйлчилгээгээр дамжуулан байрлуулсан, дамжуулсан эсвэл бусад хэлбэрээр ашиглах боломжтой агуулга (эсвэл бүтээгдэхүүн). Зарим муж улс, харьяалал нь үр дагавар, гэнэтийн хохирлыг арилгах, хариуцлага хүлээлгэхийг хязгаарлахыг зөвшөөрдөггүй тул ийм муж, харьяаллын хувьд бидний хариуцлага хуулиар зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээгээр хязгаарлагдана.

БҮЛЭГ 14 - НӨХЦӨЛ
Та шинэ гар утас болон манай толгой компани, охин компаниуд, охин компаниуд, түншүүд, офицерууд, захирлууд, агентууд, гэрээт гүйцэтгэгчид, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид, туслан гүйцэтгэгчид, ханган нийлүүлэгчид, дадлагажигч, ажилчдыг хохиролгүй, нөхөн төлж, хамгаалж, хор хохиролгүй байлгахыг зөвшөөрч байна. Үүнд таны эдгээр Үйлчилгээний нөхцөл, эсхүл тэдгээрийн оруулсан баримт бичгийг зөрчсөн, эсхүл аливаа хууль тогтоомж, гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчсөнтэй холбогдуулан аливаа хөндлөнгийн этгээдээс үүсэх зохих өмгөөлөгчдийн төлбөр багтана.

БҮЛЭГ 15 - ХЯЗГААР БОЛОМЖТОЙ
Эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлийн аливаа заалт нь хууль бус, хүчин төгөлдөр бус эсвэл хэрэгжих боломжгүй гэж тогтоогдсон тохиолдолд уг заалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүрэн хэмжээгээр хэрэгжүүлэх бөгөөд хэрэгжих боломжгүй хэсгийг эдгээр нөхцлөөс хассан гэж үзнэ. Үйлчилгээ, ийм шийдвэр нь бусад бусад заалтын хүчин төгөлдөр байдал, хэрэгжих байдалд нөлөөлөхгүй.

БҮЛЭГ 16 - Цуцлах
Гэрээг цуцлахаас өмнө үүссэн талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага нь энэхүү гэрээг цуцалснаас хойш бүх зорилгоор оршин тогтнох болно.
Эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлийг та эсвэл бидний аль нэг нь цуцлаагүй тохиолдолд хүчин төгөлдөр болно. Та манай Үйлчилгээг ашиглахаа больсон гэдгээ мэдэгдсэнээр эсвэл манай сайтыг ашиглахаа больсон тохиолдолд эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийг хэзээ ч цуцалж болно.
Хэрэв та манай шүүхийн шийдвэрийн дагуу эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлийн аливаа хугацаа, заалтыг дагаж мөрдөөгүй, эсхүл таныг биелүүлээгүй гэж сэжиглэж байгаа бол бид энэ гэрээг хэзээ ч мэдэгдэлгүйгээр цуцалж болох бөгөөд та төлөх ёстой бүх дүнг хариуцах болно. дуусгавар болох огноог оруулах; ба / эсвэл зохих ёсоор нь манай үйлчилгээнд (эсвэл түүний аль нэг хэсэгт) хандах эрхээ хасуулж болно.

БҮЛЭГ 17 - БҮХ ГЭРЭЭ
Бид эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийн аливаа эрх, заалтыг хэрэгжүүлээгүй буюу хэрэгжүүлээгүй нь ийм эрх, заалтаас татгалзах үндэслэл болохгүй.
Энэхүү Үйлчилгээний Нөхцөлүүд болон манай сайт дээр байрлуулсан эсвэл Үйлчилгээний талаархи аливаа бодлого, үйл ажиллагааны дүрмүүд нь та бид хоёрын хоорондын бүх тохиролцоо, ойлголцлыг бүрдүүлдэг бөгөөд таны өмнөх болон орчин үеийн тохиролцоо, харилцаа холбоо, саналыг орлож, таны хэрэглээг зохицуулах болно. , амаар болон бичгээр, та бид хоёрын хооронд (үүнд, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй, Үйлчилгээний нөхцлийн өмнөх хувилбарууд орно).
Эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийг тайлбарлахдаа тодорхойгүй байгаа зүйлийг төсөл боловсруулж буй талтай холбож тайлбарлаж болохгүй.

БҮЛЭГ 18 - УДИРДЛАГЫН ХУУЛЬ
Эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлүүд болон танд үйлчилгээ үзүүлэх аливаа тусдаа гэрээнүүд нь Өмнөд Солонгосын хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулагдах ба тайлбарлагдана.

19 БҮЛЭГ - ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ
Та энэ хуудсан дээрээс Үйлчилгээний нөхцлийн хамгийн сүүлийн хувилбарыг хүссэн үедээ хянах боломжтой.
Бид өөрсдийн үзэмжээр вэбсайтдаа шинэчлэлт, өөрчлөлт оруулах замаар эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийн аль ч хэсгийг шинэчлэх, өөрчлөх эсвэл солих эрхтэй. Өөрчлөлт байгаа эсэхийг манай вэбсайтыг үе үе шалгаж байх нь таны үүрэг юм. Эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлд оруулсан аливаа өөрчлөлтийг нийтлүүлсний дараа манай вэбсайт эсвэл үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглах эсвэл нэвтрэх нь эдгээр өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх болно.

БҮЛЭГ 20 - ХОЛБОО БАРИХ МЭДЭЭЛЭЛ
Үйлчилгээний нөхцлийн талаархи асуултыг хуудасны баруун доод талд мессенжерээр илгээнэ үү.